FAQs Complain Problems

बड्डीज्यावन

Read More

पर्यटकिय क्षेत्र

Read More

नव निर्वाचिन जनप्रतिनिधिहरु २०७९

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
९८५११८७६००
नगर उप-प्रमुख
नगर उप प्रमुख
९८५८४२०८३४

पदाधिकारी

इन्जिनियर
९८४३३३७४४४
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
९८६८४७२९५५
लेखा अधिकृत
९८६५५८३५९१
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9865906596