FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अस्थायी आवासको नमुना ढाँचा ८०/८१ 11/30/2023 - 13:24 PDF icon IMG_20231130_0007.pdf
सम्झौताका लागि मन्जुरीनामा ८०/८१ 11/30/2023 - 13:22 PDF icon IMG_20231130_0006.pdf
भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता पाउने गरेको निवेदन ८०/८१ 11/30/2023 - 13:20 PDF icon IMG_20231130_0005.pdf
भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-पत्र ८०/८१ 11/30/2023 - 13:18 PDF icon IMG_20231130_0003.pdf
भूकम्प प्रभावितको स्वघोषणा ८०/८१ 11/30/2023 - 13:15 PDF icon IMG_20231130_0002.pdf
भुकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिपाउन गरेको निवेदन ८०/८१ 11/30/2023 - 13:13 PDF icon IMG_20231130_0001.pdf
स्वास्थ्य शाखा कराद पदपुर्ति फाराम अनलाईन ७७/७८ 09/25/2020 - 11:12 PDF icon करार दरखास्त फाराम.pdf
(बुङ्गल नगरपालिकाका) सार्बजनिक निकायका सुचना अनिकारी समक्ष सूचना माग गर्दा आबस्यक निवेदनको ढाँचा ७७/७८ 09/25/2020 - 11:00 PDF icon सार्वजनिक-निकायका-सूचना-अधिकारी-समक्ष-सूचना-माग-गर्ने-निवेदनको-ढाँचा.pdf
सामाजिक सुरक्षा अति अशक्त र पुर्ण अशक्त नाम दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 14:05 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि अति असक्त "क" बर्ग र पुर्ण असक्त "ख" बर्गका अपाङ्गहरुले वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्ने फार
सामाजिक सुरक्षा जेष्ठ नागरिक नाम दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 14:02 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष माथिका वा दलित हरुले वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्ने फारामको नमुना यहा

Pages