FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ८०/८१ 02/13/2024 - 11:07 PDF icon 1646030702-बेरोजगार-दर्ता-फाराम.pdf
वेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ८०/८१ 02/13/2024 - 11:05 PDF icon 1707634933-बेरोजगार-व्यक्तिको-सूचीमा-सूचीकृत-हुन-निवेदन-दर्ता-गर्ने-सम्बन्धी-सूचना.pdf
अस्थायी आवासको नमुना ढाँचा ८०/८१ 11/30/2023 - 13:24 PDF icon IMG_20231130_0007.pdf
सम्झौताका लागि मन्जुरीनामा ८०/८१ 11/30/2023 - 13:22 PDF icon IMG_20231130_0006.pdf
भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता पाउने गरेको निवेदन ८०/८१ 11/30/2023 - 13:20 PDF icon IMG_20231130_0005.pdf
भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-पत्र ८०/८१ 11/30/2023 - 13:18 PDF icon IMG_20231130_0003.pdf
भूकम्प प्रभावितको स्वघोषणा ८०/८१ 11/30/2023 - 13:15 PDF icon IMG_20231130_0002.pdf
भुकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिपाउन गरेको निवेदन ८०/८१ 11/30/2023 - 13:13 PDF icon IMG_20231130_0001.pdf
स्वास्थ्य शाखा कराद पदपुर्ति फाराम अनलाईन ७७/७८ 09/25/2020 - 11:12 PDF icon करार दरखास्त फाराम.pdf
(बुङ्गल नगरपालिकाका) सार्बजनिक निकायका सुचना अनिकारी समक्ष सूचना माग गर्दा आबस्यक निवेदनको ढाँचा ७७/७८ 09/25/2020 - 11:00 PDF icon सार्वजनिक-निकायका-सूचना-अधिकारी-समक्ष-सूचना-माग-गर्ने-निवेदनको-ढाँचा.pdf

Pages