FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बन ऐन २०८० ८०/८१ 04/10/2024 - 11:18 PDF icon बन ऐन २०८०.pdf
जनस्वास्थ्य ऐन २०८० ८०/८१ 04/10/2024 - 11:17 PDF icon जनस्वास्थ्य ऐन २०८०.pdf
उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार अनुगमन ऐन, २०८० ८०/८१ 04/10/2024 - 11:16 PDF icon उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार अनुगमन ऐन, २०८०.pdf
भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० परिमार्जित ८०/८१ 11/30/2023 - 12:44 PDF icon भूकम्पबाट_प्रभावित_घरपरिवारलाई_अस्थायी_आवास_निर्माण_अनुदान_कार्यविधि_परिमार्जित_९ (1).pdf
बुङ्गल नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ८०/८१ 11/22/2023 - 10:37 PDF icon बुङ्गल नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संसोधन), २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:36 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संसोधन), २०८०.pdf
बुङ्गल नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:33 PDF icon बुङ्गल नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/20/2023 - 12:36 PDF icon बुङ्गल नगरपालिका1.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन ७७/७८ 01/25/2021 - 17:17 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन
सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२ ७७/७८ 01/25/2021 - 17:15 PDF icon सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२

Pages

बजेट तथा कार्यक्रम