FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० परिमार्जित ८०/८१ 11/30/2023 - 12:44 PDF icon भूकम्पबाट_प्रभावित_घरपरिवारलाई_अस्थायी_आवास_निर्माण_अनुदान_कार्यविधि_परिमार्जित_९ (1).pdf
बुङ्गल नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ८०/८१ 11/22/2023 - 10:37 PDF icon बुङ्गल नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संसोधन), २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:36 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संसोधन), २०८०.pdf
बुङ्गल नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:33 PDF icon बुङ्गल नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/20/2023 - 12:36 PDF icon बुङ्गल नगरपालिका1.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन ७७/७८ 01/25/2021 - 17:17 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन
सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२ ७७/७८ 01/25/2021 - 17:15 PDF icon सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२
नेपालको-सम्बिधा-२०७३ ७७/७८ 01/25/2021 - 17:11 PDF icon नेपालको-सम्बिधा-२०७३
शिक्षा नियमावली २०७६ (आठौँ संशोधित) ७७/७८ 01/25/2021 - 17:08 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७६ (आठौँ संशोधित)
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सिर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 09/28/2020 - 08:04 PDF icon विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सिर्देशिका, २०७७.pdf

Pages