FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा अति अशक्त र पुर्ण अशक्त नाम दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 14:05 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि अति असक्त "क" बर्ग र पुर्ण असक्त "ख" बर्गका अपाङ्गहरुले वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्ने फार
सामाजिक सुरक्षा जेष्ठ नागरिक नाम दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 14:02 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष माथिका वा दलित हरुले वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्ने फारामको नमुना यहा
सामाजिक सुरक्षा बाल बालिका नाम दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 13:59 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नका लागि बालबालिका हरुले वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्ने फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी  सम्बन्धी
सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण नमुना फाराम ७७/७८ 08/10/2020 - 13:55 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी जेष्ठ, अपाङ्ग, एकल/बिधवा र बालबालिका सा. सु. भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्न वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्
राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नमुना फारम ७७/७८ 08/10/2020 - 13:49 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी भरेर सम्बन्धीत बुङ्गल नगरपालिकाको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण
सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 13:40 PDF icon ब्यक्तिगत घटना दर्ताको सम्दबन्र्ताध बिच्चेद दर्ता फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी भरेर सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा जादा कामकाजमा
विवाह दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 13:37 PDF icon ब्यक्तिगत घटना दर्ताको जन्म दर्ता फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी भरेर सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा जादा कामकाजमा सजिलो हुने छ।
जन्म दर्ताको नमुना फाराम ७७/७८ 08/10/2020 - 13:36 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf
मृर्तु दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 13:33 PDF icon ब्यक्तिगत घटना दर्ताको साई सराई दर्ता फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी भरेर सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा जादा कामकाजमा सजिलो हुने छ
बसाई सराई दर्ता फारामको नमुना ७७/७८ 08/10/2020 - 13:28 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf

Pages