FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण नमुना फाराम

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी जेष्ठ, अपाङ्ग, एकल/बिधवा र बालबालिका सा. सु. भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्न वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्ने फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी हरेक वर्ष श्रावण मसान्तसम्मामा भरेर सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा बुझाउने छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

बजेट तथा कार्यक्रम