सम्बृद्ध बुङ्गल हाम्राे शान 

रमेश बहादुर कार्की

ईमेल: 
reach.ramesh.ambition@gmail.com
फोन: 
९८६८४७२९५५