FAQs Complain Problems

बड्डीज्यावन

Read More

पर्यटकिय क्षेत्र

Read More

धउलढुङ्गा बुङ्गल पर्यटकिय क्षेत्र

Read More

सूचना

  • मिति: 08/10/2020 - 13:55
    सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी जेष्ठ, अपाङ्ग, एकल/बिधवा र बालबालिका सा. सु. भत्ता परिचयपत्र नविकरण गर्न वडाकार्यालयमा बुझाउनुपर्ने फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी हरेक वर्ष श्रावण मसान्तसम्मामा ...

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
९८६५९६९५५४
नगर उप प्रमुख
९८६५६६४३३७

पदाधिकारी

नि. प्रशासकिय अधिकृत
ना.सु
९८५८४८५६२८
AKKAL BAHADUR BIST (MIS Operator)
कम्प्युटर अपरेटर
9849781134
Information Technology Officer
सूचना अधिकारी
९८६८४७२९५५
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख
शाखा अधिकृत
९८६५०९१७७५